Arie Jekel (1967)
Na een carrière als grafisch ontwerper in Rotterdam woont en werkt Arie Jekel sinds 2007 als kunstenaar in Garnwerd, Groningen. Hier heeft hij zich ontwikkeld als fotograaf en kunstschilder en meer specifiek als aquarellist. In zijn werk - vrijwel allemaal landschappen - neemt Jekel de kijker mee naar buiten, naar een alledaagse plek die door vorm, lijnenspel en het licht even de aandacht trekt. Arie ontleent zijn vlotte toets en impressionistische stijl aan het buiten schilderen (en plein air). Buiten ben je overgeleverd aan de elementen, je leert snel te analyseren en te reageren en ontwikkelt als het ware een beeldsteno om het tafereel te beschrijven.

Als je hem vraagt wie zijn grote voorbeelden zijn begint hij steevast met John Pike, een Amerikaanse aquarellist die hem de liefde voor aquarel heeft bijgebracht. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling ‘Awash in Colour’ in het Rijksmuseum werd hij overdonderd door het werk van John Singer Sargent en Winslow Homer. Dit zou naast zijn vrouw Caroline zijn grote liefde worden.


After a career as a graphic designer in Rotterdam, Arie Jekel has been living and working as an artist in Garnwerd, Groningen since 2007. Here he has developed as a photographer and painter and more specifically as a watercolourist. In his work - almost all landscapes - Jekel takes the viewer outside, to an everyday place that attracts attention for a moment through form, interplay of lines and light. Arie derives his smooth touch and impressionistic style from painting outdoors (and plein air). Outside you are at the mercy of the elements, you learn to analyse and react quickly and develop, as it were, an imagesteno to describe the scene.

If you ask him who his great examples are, he invariably starts with John Pike, an American watercolourist who taught him the love of watercolour. During a visit to the 'Awash in Colour' exhibition in the Rijksmuseum, he was overwhelmed by the work of John Singer Sargent and Winslow Homer. This would become his great love alongside his wife Caroline.

Copyright: Tikken en Tekenen - January 2020