Boerenhuizen aan de Schinkelweg
We zien hier het laatste groepje huizen voorbij het Vicarieland. Een steile berm en de sloot begrenst het terrein. Op het achtererf ligt een schuitje op zijn kant. Het huis is geheel opgebouwd uit hout en riet, alleen de hoge schoorsteen is van steen. Het achterstuk is de stal. Boven het dak steekt het stolpgedeelte uit van de volgende boerderij. Links achter het huis verschijnt nog net het silhouet van de grote volmolen die aan de Slotervaart stond.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin, op lichtbruin papier,
ware grootte: 94 x 172 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Arie Jekel
Aquarel op 300 grams Saunders Waterford papier,
formaat: 295 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2023