De Afloop naar Diemen
Over de Diemerdijk, die anderhalve kilometer aan beide zijden tussen water liep, komen we bij een groepje huizen die op en aan de dijk liggen. Dit was de Afloop naar Diemen, zo genoemd omdat de weg hier aftakte naar het dorp. De voorgrond wordt beheerst door het forse dijklichaam. Daarachter verschijnen de contouren van het dorp Diemen. Links van de dijk ligt het drassige buitendijkse rietland, dat 's winters grotendeels onder water stond. Aan de binnenkant van de dijk, in het lage polderland, ligt een meertje dat herinnert aan een oude dijkdoorbraak.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin op lichtbruin papier,
ware grootte: 95 x 176 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Arie Jekel
Aquarel op 300 grams Bockingford papier,
formaat: 345 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2023