Gezicht over het IJ vanaf de Diemerdijk
In Rembrandts tijd moet de wandelaar vanaf dit punt een adembenemend uitzicht gehad hebben over het water, dat zich hier aan drie zijden voor hem uitstrekte. Aan de overkant zien we van links naar rechts de kerk van Nieuwendam, het dorp Schellingwoude en verder weg de stompe toren van Ransdorp. Drie binnenvaart schepen varen over het IJ. Links voor ons zien we de half in het water liggende schorren buiten de Kadijk en een lage houten beschoeiing. Rechts bevindt zich een lage zware houten wand met twee of drie afgedekte paalkoppen die deel uitmaakten van de dijkversterking die destijds over een groot deel van de Diemerdijk was aangebracht.

 

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
ware grootte: 76 x 244 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Arie Jekel
Aquarel op 300 grams Saunders Bockingford papier,
formaat: 165 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2023