Het dorp Sloten
We staan op een smal voetpad tussen het dijkje en de rijweg met voor ons het dorp Sloten. De waterpartij rechts van ons is het begin van een van de brede sloten, die de scheiding vormden tussen de langwerpige percelen of 'weren'. Er liggen twee pramen bij de weg tegen de slootkant. Aan de buitenkant staat een zwaar en fraai uitgevoerd hek van lange latten en links daarvan zien we het begin van een verhoogde weg of een erf in het lage, buitendijkse weiland; vermoedelijk een toegang naar een huis dat net buiten beeld valt.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin en wit, op lichtbruin papier,
ware grootte: 96 x 180 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Arie Jekel
Aquarel op 300 grams Saunders Waterford papier,
formaat: 275 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2023