Kostverloren vanaf het zuiden gezien
We kijken hier langs de scheidingspalen tussen rij- en wandelweg over de dijk. Rechts buigt de rivier naar het noorden; links ligt de gracht die het landgoed omringt. Achter het portiershuisje staat het huis Kostverloren zelf, in nogal afgetakelde staat, en rechts zien we de brug over de gracht met het toegangspoortje aan de dijk. De begroeiing is kaal, het is hier duidelijk winter.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
ware grootte: 131 x 218 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Arie Jekel
Aquarel op 300 grams Saunders Waterford papier,
formaat: 300 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2023