Rembrandt

Landschappen in waterverf
Landscapes in watercolour

Project

Landschappen van
Rembrandt in waterverf

Het oeuvre van Rembrandt omvat circa driehonderd olieverfschilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen maar amper aquarellen (waterverfschilderijen). Waarom eigenlijk niet?

Wil je meer weten over dit project? Kijk hier.

In dit project daag ik mezelf uit om aan de hand van Rembrandt’s landschapstekeningen waterverfschilderijen te maken. Waarmee ik mijn vaardigheden niet wil vergelijken met die van de meester zelf, het is slechts een persoonlijke benadering. Met dank aan Harry G. de Vries voor het idee van dit project.

Project

Rembrandt's landscapes
in watercolour.

Rembrandt's oeuvre comprises around three hundred oil paintings, three hundred etchings and two thousand drawings but hardly any watercolours. Why not?

Want to know more about this project? Look here.

In this project I challenge myself to make watercolours using Rembrandt's landscape drawings. With which I do not want to compare my skills with those of the master himself, it's only a personal approach. With thanks to Harry G. de Vries for the idea of this project.

Film

Korte film waarin de landschapsschetsen van Rembrandt transformeren in aquarellen.
Short film in which Rembrandt's landscape drawings are transformed into watercolours.

Slideshow

Collectie van aquarellen naar de landschapsschetsen van Rembrandt. 
Collection of watercolours based on Rembrandt's landscape drawings. 

Van tekening naar aquarel
From drawing to watercolour

Gezicht over het IJ
op Nieuwendam
View on Nieuwendam
over the river IJ

View

Interieur van een herberg
met uitzicht op het IJ
Interior of an inn
overlooking the river IJ

View

De buurtschap het Molentje
aan de Amstel
The hamlet of the Mill
on the Amstel river

View

De Schinkelweg bij
de Overtoom
The Schinkelweg at
the Overtoom

View

Bolwerk de Rose
Stronghold the Rose

View

De Sloterweg, gezien in
de richting van Sloten
Sloterweg, seen in the
direction of Sloten

View

Kanaal met boten
Canals and boats

View

De Omval gezien vanaf
de Amsteldijk 
The Omval as seen
from the Amsteldijk

View

Molens bij de
Kostverlorenvaart
Windmills near the
Kostverlorenvaart

View

Boerderij aan de
Spaarndammerdijk
Farmhouse on the
Spaarndammerdijk

View

Boerenhuizen aan
de Schinkelweg
Farmhouses on the
Schinkelweg

View

De Schinkel, gezien
naar Amsterdam
The Schinkel, with a view
on Amsterdam

View

Het bolwerk Blauwhoofd
The Bluehead stronghold

View

De Amstel bij Meerhuizen
en het Molentje
The Amstel near Meerhuizen
and the Windmill

View

De Amstel bij de Omval
The Amstel river
at the Omval

View

Boerderij aan
de Amsteldijk
Farmhouse on
the Amsteldijk

View

Boerderij aan
de Diemerdijk
Farmhouse at
the Diemerdijk

View

De Afloop naar Diemen
The path descending
towards Diemen

View

Boerderij bij Diemen
Farm near Diemen


View

Het dorp Sloten
The village of Sloten

View

Het eiland bij de Overtoom
The island at the Overtoom

View

Kostverloren vanaf
het zuiden gezien

The Manor of Kostverloren,
seen from the south

View

Gezicht op de Amstel en het Molentje
View over the Amstel River
and the windmill

View

De Amstelveenseweg
The Amstelveenseweg

View

Gezicht over het IJ
vanaf de Diemerdijk

View of the IJ
from the Diemerdijk

View

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022