Boerderij bij Diemen
Het hoofdonderwerp is hier een langhuisstolp boerderij, geheel van hout en zonder schoorsteen. Het ligt half op een lage terp naast de weg. Rechts voor ons loopt de weg naar Diemen. Het zeilbootje in de vaarsloot voor het erf herinnert eraan dat de boeren in deze buurt elke dag via de ringvaart van de Watergraafsmeer en de Amstel hun melk naar de stad brachten.

Farm near Diemen
The main subject here is a long farmhouse, entirely made of wood and without a chimney. It is partly situated on a low mound next to the road. The road to Diemen runs right in front of us. The sailing boat in front of the yard reminds us that the farmers in this area transported their milk to the city of Amsterdam every day via the ring canal of the Watergraafsmeer and the Amstel river.

Rembrandt van Rijn
Pen in bruin op lichtbruin papier,
pen in brown ink on light-brown paper;
104 x 178 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
Watercolour on Arches paper, 300-gram;
310 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022