De Amstel bij de Omval
We kijken uit over de Amstel met links voor ons een splitsing naar de Watergraafsmeer. Er staan drie molens achter elkaar in een zogenaamde molengang; het water werd vanuit de laag gelegen polder door elke molen hoger opgemalen en op de Amstel geloosd. De molen in het midden, een bovenkruier, deed dienst als oliemolen. De herberg de Omval, het grote gebouw rechts, was een aantrekkelijke pleisterplaats voor Amsterdammers. De hoge houten constructie rechts naast de herberg, diende als baken voor de scheepvaart.

The Amstel river at the Omval
We look out over the Amstel river with a junction to the Watergraafsmeer on our left. Three mills are lined up in a what was known as a mill corridor; each mill pumped water which was discharged in the Amstel. The mill in the middle, an upper crucifer, also served as an oil mill. The inn de Omval, the large building on the right, was an attractive resting place for Amsterdam residents. The high wooden construction to the right of the inn served as a beacon for shipping.

Rembrandt van Rijn
Pen in bruin, penseel in bruin en grijs, op grijsbruin papier,
pen and brush in brown and grey ink, on grey-brown paper;
108 x 197 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
280 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022