De Amstelveenseweg
Langs de Amstelveenseweg staan aan beide kanten groepjes bomen die er uit zien als wilgen of elzen. Links loopt de sloot; deze wordt hier en daar onderbroken door een dam met een houten hek, dat toegang geeft tot het erf van een boerderij. Het is tamelijk grauw en schraal weer, de bomen beginnen al te kalen. Aan de buitenkant van het pad loopt een steile aarden wal, dit is de 'polderkrans', het dijkje dat de polder aan de linkerkant van de weg bescherming bood tegen het water van de Haarlemmermeer en de Nieuwe Meer.

The Amstelveenseweg
On both sides of the Amstelveenseweg there are groups of trees that look like willows or alders. On the left is the ditch; it is interrupted here and there by a dam with a wooden fence, which gives access to the farmyard of a farm. The weather is rather gray and poor, the trees are already starting to fall. On the outside of the path there is a steep earthen wall, this is the 'polder wreath', the small dike that protected the polder on the left side of the road from the water of the Haarlemmermeer and the Nieuwe Meer.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin op lichtbruin papier,
Pen and brush in brown ink on light-brown paper;
134 x 231 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
340 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022