De Omval gezien vanaf de Amsteldijk tegenover het Windrak
Deze tekening van de Omval wordt met enige aarzeling aan Rembrandt toegeschreven. De tekening is in een zeer losse en tegelijk spaarzame tekenstijl opgezet. Achter het voorhuis, dat hier een tentdak heeft, liggen twee evenwijdige lagere vleugels, en van daar loopt een tuinmuur richting het baken. Een eenzame zeilboot ligt afgemeerd aan de oever. Opvallend aan deze tekening is het ontbreken van de molen met de omliggende gebouwen die vanaf dit punt goed te zien waren.

The Omval seen from the Amsteldijk opposite the Windrak
This drawing of the Omval is attributed to Rembrandt with some hesitation. The drawing is set up in a very loose and at the same time sparse style of drawing. Behind the front house, which has a tent roof here, are two parallel lower wings, and from there a garden wall runs towards the beacon. A lonely sailboat is moored at the shore. A striking feature of this drawing is the absence of the mill and the surrounding buildings, which were clearly visible from this point.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
Pen and brush in brown ink;
108 x 187 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
270 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022