Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin, op lichtbruin papier,
pen and brush in brown ink, on light-brown paper;
89 x 182 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

De Schinkel, gezien naar Amsterdam
We kijken met Rembrandt in noordelijke richting over de Schinkel. Bij het open land ligt een roeibootje en dichterbij zeilt een groter scheepje ons tegemoet, op weg naar de Haarlemmermeer. Er staat een zwakke westenwind, het is laat in de middag, lange schaduwen liggen over het bijna vlakke wateroppervlak.

The Schinkel, with a view on Amsterdam
With Rembrandt, we look north over the Schinkel. Near the open land is a rowing boat and sailing towards us is a larger ship, on its way to the Haarlemmermeer. There is a weak westerly wind, it is late in the afternoon, long shadows lie over the almost flat water surface.

Arie Jekel 1
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford papier, 300 grams;
250 x 525 mm.
Arie Jekel 2
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford papier, 300 grams;
250 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022