Gezicht over het IJ op Nieuwendam
We kijken uit over de schorren van het buitendijkse land dat is gemarkeerd met twee hoge staken. Aan de overkant van het IJ zien we het dorp Nieuwendam liggen met links een groot schip. De hoge staken waren hoogstwaarschijnlijk bedoeld als bakens. De donkere kadeversterking op de voorgrond schept diepte in het tafereel.

View on Nieuwendam over the river IJ
We look out over the salt marshes of the land outside the dikes, marked with two high marker poles. On the other side of the river IJ we see the village of Nieuwendam with a large ship on the left. The high poles were probably meant as beacons. The dark quay in the foreground gives the scene its depth.

Beacons

A freshly dug waterway, lighting up
above a sepia wash foreground,
dates a sunlit scene to 1649.

In its centre, a small grass-covered
isle is marked out by two long poles that
also flag a new route to Amsterdam -

beacons that still stand as two thin
lines leading us under the trailless
skies of the artist’s days.

Harry G. de Vries

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin en grijs,
pen and brush in brown ink and grey;
78 x 138 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam  (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Bockinford papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
280 x 480 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022