Gezicht over het IJ vanaf de Diemerdijk
In Rembrandts tijd moet de wandelaar vanaf dit punt een adembenemend uitzicht gehad hebben over het water, dat zich hier aan drie zijden voor hem uitstrekte. Aan de overkant zien we van links naar rechts de kerk van Nieuwendam, het dorp Schellingwoude en verder weg de stompe toren van Ransdorp. Drie binnenvaart schepen varen over het IJ. Links voor ons zien we de half in het water liggende schorren buiten de Kadijk en een lage houten beschoeiing. Rechts bevindt zich een lage zware houten wand met twee of drie afgedekte paalkoppen die deel uitmaakten van de dijkversterking die destijds over een groot deel van de Diemerdijk was aangebracht.

View of the IJ from the Diemerdijk
In Rembrandt's time, the walker must have had a breathtaking view of the water that stretched out in front of him on three sides from this point. On the other side we see from left to right the church of Nieuwendam, the village Schellingwoude and further away the blunt tower of Ransdorp. Three inland ships sail over the IJ. To our left we see the salt marshes outside the Kadijk and a low wooden fence. On the right there is a low heavy wooden wall with two or three covered pileheads that were part of the dike reinforcement that had been built over a large part of the Diemerdijk at the time.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
Pen and brush in brown ink;
76 x 244 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Saunders Bockingford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Bockingford paper, 300-gram;
165 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022