Het bolwerk Blauwhoofd
De officiële naam van dit bolwerk was Leeuwenburgh maar werd in de volksmond het Blauwhoofd genoemd, verwijzend naar de met blauwe hardsteen beklede hellingen. Vanaf dit punt had de wandelaar een prachtig uitzicht over het IJ met zijn vele schepen. De korenmolen de Bok staat met de wieken naar het oosten gericht. De lange schaduwen duiden op de ochtendzon. Links op de kade staan twee wachthuisjes en drie kanonnen. Rechts, wat dieper gelegen zien we naast de bomen nog net een klein gedeelte van de lijnbanen.

The Bluehead stronghold
The official name of this stronghold was Leeuwenburgh, but its more popular name was Bluehead, referring to the blue Stone-clad slopes. From this point, a rambler had a beautiful view over the IJ with its many ships. The wings of corn mill the Bok face east. The long shadows are indications of morning sun. On the left side of the quay, there are two guard houses and three cannons. To the right, a little deeper down and next to the trees, we are offered a glimpse of a rope-maker’s tracks.

Rembrandt van Rijn
Pen in bruin, penseel in bruin en grijsbruin,
pen in brown ink, brush in brown and grey-brown ink;
116 x 198 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel 1
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
305 x 530 mm.
Arie Jekel 2
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
305 x 525 mm.
Arie Jekel 3
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
305 x 530 mm.
Arie Jekel 4
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
300 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022