Het bolwerk de Rose bij de Rozengracht
Voor ons ligt in zijn volle breedte een aarden wal met een uitgesleten voetpad. Uiterst rechts staan wat lage gebouwtjes en een molen waarvan de wieken net buiten de tekening vallen. Links langs het pad zien we een deel van de lijnbaan aan de lijnbaansgracht. Aan de kopse kant van de lijnbaan staan een paar woonhuizen. Hier woonden de meesterknechts en de teerders van de lijnbanen.

The stronghold the Rose near the Rozengracht
In front of us lies an earthen wall in its full width with a worn footpath. On the far right there are some low buildings and a windmill of which the sails are just outside the drawing. On the left along the path we see a part of the rope walk at the lijnbaansgracht. At the end of the rope walk there are a couple of houses. Here lived the foremen and the rope workers.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
Pen and brush in brown ink;
135 x 218 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
310 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022