Het dorp Sloten
We staan op een smal voetpad tussen het dijkje en de rijweg met voor ons het dorp Sloten. De waterpartij rechts van ons is het begin van een van de brede sloten, die de scheiding vormden tussen de langwerpige percelen of 'weren'. Er liggen twee pramen bij de weg tegen de slootkant. Aan de buitenkant staat een zwaar en fraai uitgevoerd hek van lange latten en links daarvan zien we het begin van een verhoogde weg of een erf in het lage, buitendijkse weiland; vermoedelijk een toegang naar een huis dat net buiten beeld valt.

The village of Sloten
We are on a narrow footpath between the dike and the road, with the village of Sloten in front of us. The water to our right is the beginning of one of the wide ditches, which separated the long and narrow plots of land. There are two wooden barges in the water. On the outside, there is a heavy, stylish fence and to the left we see the beginning of an elevated road or yard in the low meadow behind the dike; it is probably the entrance to a house just outside the picture.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin en wit, op lichtbruin papier,
pen and brush in brown and white, on light-brown paper;
96 x 180 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
275 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022