Het Eiland bij de Overtoom
Aan het einde van de Heiligeweg, daar waar de Overtoomsevaart samenkwam met de Kostverlorenvaart, lag het buurtschap de Overtoom. Deze was genoemd naar de daar gelegen 'overtoom' of 'overhaal', een dam met houten rollen en glooiende hellingen waar kleine schepen over getrokken werden van het ene water in het andere, en zodoende een verbinding vormde tussen de beide vaarten en de Schinkel.

Dit buurtje was eigenlijk alleen over het water goed bereikbaar en werd daarom het Eiland genoemd. We kijken naar een schuitenmakerij met een schuit op de helling en een tentschuitje aan de oever. Allerlei hout staat tegen de voorgevel. Op het erf staat een persoon bij een slijpsteen.

The island at the Overtoom
At the end of the Heiligeweg, where the Overtoomsevaart met the Kostverlorenvaart, we find  Overtoom, a hamlet. It was named after its transfer - a dam with wooden rollers and slopes on both sides where small ships were pulled out of the water and lowered in an adjacent canal or lake. Overtoom was in fact the link between the two canals and the Schinkel.

This neighbourhood was only accessible by water and was therefore known as the Island. We look at a barge maker’s yard with a few boats under construction. Wood in various sizes leans against the facade. In the yard a person stands next to a grindstone.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin, op lichtbruin papier,
pen and brush in brown ink, on light-brown paper;
110 x 148 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
335 x 450 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022