Kostverloren vanaf het zuiden gezien
We kijken hier langs de scheidingspalen tussen rij- en wandelweg over de dijk. Rechts buigt de rivier naar het noorden; links ligt de gracht die het landgoed omringt. Achter het portiershuisje staat het huis Kostverloren zelf, in nogal afgetakelde staat, en rechts zien we de brug over de gracht met het toegangspoortje aan de dijk. De begroeiing is kaal, het is hier duidelijk winter.

The Manor of Kostverloren, seen from the south
Here we look past the poles that separate the dike road from its parallel footpath. To the right, the river bends north; to the left, a canal surrounds the manor’s estate. Behind the doorman's house we find the manor itself, in a rather delapidated state. On the right, we see the bridge over the canal with an entrance gate on the dike. There is little vegetation; winter has clearly set in. 

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin,
Pen and brush in brown ink on light-brown paper;
131 x 218 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
300 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022