Molens bij de Kostverlorenvaart
Rembrandt is kennelijk geboeid geweest door dit levendige, zeer afwisselende en schilderachtige molenpark. Hij moet met zijn schetsboek de Mallejapenkade zijn afgewandeld tot het punt waar de Kostverlorenvaart zich splitst. Aan het einde van de oude brede vaart rechts rijst de wal van de stad op. De in 1648 gebouwde Stadspakhuizen steken hoog boven boven de wal uit. Vooraan links staat korenmolen 'De Vrede' en in het midden zien we een aantal paltrokmolens voor de houtzagerij.

Windmills near the Kostverlorenvaart
Rembrandt seems to have been fascinated by this lively, very varied and picturesque mill park. With his sketchbook he must have walked the Mallejapenkade to the point where the Kostverlorenvaart splits. At the end of the old wide canal on the right, the rampart of the city rises. The City Warehouses, built in 1648, protrude high above the rampart. In the foreground on the left is the corn mill 'De Vrede' (Peace) and in the middle we see a number of sawmills.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin op lichtbruin papier,
Pen and brush in brown ink on light-brown paper;
103 x 262 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams,
watercolour on Arches paper, 300-gram;
240 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022