Fotografie

In mijn landschapfoto’s kun je vaststellen dat het de stilte is die prevaleert. Net als in mijn aquarellen zijn het momenten waarbij de mens indirect aanwezig is: sporen in het graan, een rechte rij bomen, een geploegde akker, vliegtuigstrepen in de lucht.

Photography

In my landscape photos it is the silence that prevails. Just like my water colours, they capture moments when man is indirectly present: traces in the grain, a straight row of trees, a ploughed field, airplane stripes in the air.

Colour

Black & White

Window Variations

Voor meer informatie | For more information | info@ariejekelart.nl