Project

Landschappen van
Rembrandt in aquarel

Rembrandt's oeuvre bestaat uit ongeveer driehonderd olieverfschilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen, waaronder veel landschapstekeningen. Maar helaas geen aquarellen. Waarom eigenlijk niet?

In de tijd van Rembrandt was het niet mogelijk om even een tubetje verf te halen in de verfwinkel, want beiden bestonden gewoonweg niet. Je moest de verf zelf maken. Dat was duur en arbeidsintensief. Om dan naast olieverf ook een set waterverf te maken was niet waarschijnlijk.

In dit project daag ik mezelf uit om aan de hand van Rembrandt’s landschapsschetsen aquarellen te maken zoals Rembrandt deze misschien gemaakt zou hebben. Waarmee ik mij absoluut niet wil vergelijken met de meester zelf, het is slechts een persoonlijke visie.

Met dank aan Harry G. de Vries voor het idee van dit project.

Wil je meer weten over dit project? Kijk hier.

Meer lezen

Project

Rembrandt's landscapes
in watercolour.

Rembrandt's oeuvre consists of about three hundred oil paintings, three hundred etchings and two thousand drawings, including many landscape drawings. But unfortunately no watercolours. Why not?

In the time of Rembrandt it was not possible to get a tube of paint in the paint store, because both simply did not exist. You had to make the paint yourself. That was expensive and labor-intensive. To make a set of watercolour next to oil paint was not likely.

In this project I challenge myself to make watercolours based on Rembrandt's landscape sketches, as Rembrandt might have made them. Which I absolutely do not want to compare with the master himself, it's just a personal vision.

With thanks to Harry G. de Vries for the idea of this project.


Want to know more about this project? Look here.

Meer lezen

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

View

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

View

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

View

Copyright: Arie Jekel - December 2018