We zien hier een boerderij van het type langhuisstolp met een enorme hooiberg. Het moet hoogzomer zijn, na de hooitijd. Op het achtererf zien we visfuiken die hangen te drogen, een wagenwiel dat horizontaal in de grond is gestoken en diende als droogrek voor potten en pannen. De hoge mast is waarschijnlijk een duiventil. Het tafereel ademt een gemoedelijke rust uit op een windstille, mooie zomerdag.

Here we see a farmhouse of the ‘langhuisstolp’ type with a huge haystack. It must be high summer, after the hay season. In the back yard, we see fish traps hung out to dry, and a chariot wheel that is inserted into the ground horizontally and which served as a drying rack for pots and pans. The high mast is probably a dovecote. The scene exudes a peaceful atmosphere on a windless, bright summer's day.

Boerderij aan de Amsteldijk

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin, enig wit, op lichtbruin papier;
143 x 270 mm.

Farmhouse on the Amsteldijk
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown ink, some white, on light-brown paper; 143 x 270 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Boerderij aan de Amsteldijk

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
275 x 525 mm.

Farmhouse on the Amsteldijk,
Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford paper, 300-gram;
275 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019