Deze schilderachtige hofstede met de zware bomen voor het huis was kennelijk heel populair bij de wandelende tekenaar. Niet alleen Rembrandt heeft hier zitten tekenen maar ook Van Kessel en Jan Lievens. De hooiberg krijgt de volle aandacht; het hoofdgebouw gaat bijna geheel schuil achter de hoge bomen. Er staat een boerenkar op het erf. Het terrein wordt door een sloot aan de voorzijde en een laag houten hek omsloten. Het is blijkbaar hoogzomer, de hooiberg is rijkelijk gevuld en de bomen staan vol in het blad.

This picturesque courtyard with the heavy trees in front of the house was apparently very popular with walking artists. Apart from Rembrandt, the scene was also drawn by Van Kessel and Jan Lievens. The haystack is given full attention; the main building is almost entirely hidden behind the tall trees. There is a farmer's cart in the yard. The grounds are enclosed by a ditch at the front and a low wooden fence. Apparently, it is high summer, the haystack is richly filled and the trees are full.

Boerderij aan de Diemerdijk

Rembrandt van Rijn,
Pen in bruin op grijs papier;
128 x 236 mm.

Farmhouse at the Diemerdijk
Rembrandt van Rijn,
Pen in brown ink on grey paper;
128 x 236 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Boerderij aan de Diemerdijk

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
276 x 525 mm.

Farmhouse at the Diemerdijk
Arie Jekel,
Watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
276 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019