Onderaan de Spaarndammerdijk ligt deze sobere landhuisboerderij die grotendeels schuilgaat achter een planken schutting. Links zien we de dijk en een boerenwagen, rechts is een man bezig op een stukje land dat omringd is door water, de restanten van oude dijkdoorbraken die 'braken' of 'braakjes' werden genoemd.

At the foot of the Spaarndammerdijk lies this sober country farmhouse that is largely hidden behind a wooden fence. On the left, we see the dike and a farmer’s wagon. On the right, a man is working on a piece of land surrounded by water, the remnants of old dike breaches that were called 'braken' or 'braakjes'.

Boerderij aan de Spaarndammerdijk

Rembrandt van Rijn,
Pen in bruin, penseel in bruin en lichtpaars, enig wit;
171 x 255 mm.

Farmhouse on the Spaarndammerdijk
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown and light-purple ink, some white;
171 x 255 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Boerderij aan de Spaarndammerdijk

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
340 x 525 mm.

Farmhouse on the Spaarndammerdijk
Arie Jekel,
Watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
340 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019