Het hoofdonderwerp is hier een langhuisstolp boerderij, geheel van hout en zonder schoorsteen. Het ligt half op een lage terp naast de weg. Rechts voor ons loopt de weg naar Diemen. Het zeilbootje in de vaarsloot voor het erf herinnert eraan dat de boeren in deze buurt elke dag via de ringvaart van de Watergraafsmeer en de Amstel hun melk naar de stad brachten.

The main subject here is a long farmhouse, entirely made of wood and without a chimney. It is partly situated on a low mound next to the road. The road to Diemen runs right in front of us. The sailing boat in front of the yard reminds us that the farmers in this area transported their milk to the city of Amsterdam every day via the ring canal of the Watergraafsmeer and the Amstel river.

Boerderij bij Diemen

Rembrandt van Rijn,
Pen in bruin op lichtbruin papier;
104 x 178 mm.

Farm near Diemen
Rembrandt van Rijn,
Pen in brown ink on light-brown paper;
104 x 178 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Boerderij bij Diemen

Arie Jekel,
Aquarel op Arches papier, 300 grams;
310 x 530 mm.

Farm near Diemen
Arie Jekel,
Watercolour on Arches paper, 300-gram;
310 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019