We zien hier het laatste groepje huizen voorbij het Vicarieland. Een steile berm en de sloot begrenst het terrein. Op het achtererf ligt een schuitje op zijn kant. Het huis is geheel opgebouwd uit hout en riet, alleen de hoge schoorsteen is van steen. Het achterstuk is de stal. Boven het dak steekt het stolpgedeelte uit van de volgende boerderij. Links achter het huis verschijnt nog net het silhouet van de grote volmolen die aan de Slotervaart stond.

Here, we see the last group of houses beyond the Vicarieland. The terrain is bordered by a steep verge and a ditch. In the backyard we find a small boat on its side. The house is made entirely of wood and reed, only the high chimney is made of stone. The back part is the stable. The farm next door rises above the roof. To the left, behind the house, the silhouette of the large fulling mill on the side of the Slotervaart canal is just about visible.

Boerenhuizen aan de Schinkelweg

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin, op lichtbruin papier;
94 x 172 mm.

Farmhouses on the Schinkelweg
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown ink, on light-brown paper;
94 x 172 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Boerenhuizen aan de Schinkelweg

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
295 x 525 mm.

Farmhouses on the Schinkelweg
Arie Jekel,
Watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
295 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019