We staan hier met Rembrandt bij de boerderijen van Meerhuizen met op de achtergrond het Molentje aan het Windrak. Langs het water loopt het deel van de rijweg dat gebruikt werd door de paarden van de trekschuit. Op de tekening komt zo'n paard ons tegemoet; het trekt de jaaglijn van een schuit met passagiers dwars door de rietzomen langs de oever. In de bocht van de weg verschijnt een hoog opgetaste hooiwagen.

Here we stand with Rembrandt at the farms of Meerhuizen. In the background, we see the windmill on the Windrak. Along the water runs a road for the horses of the tow barges. On the drawing, such a horse walks towards us; straight through the reeds along the bank, its towing line is attached to a barge with passengers. In the bend of the road, a heavily loaded hay cart comes into view.

De Amstel bij Meerhuizen en het Molentje

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin en wit, op lichtbruin papier;
130 x 217 mm.

The Amstel near Meerhuizen and the Windmill
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown and white, on light-brown paper;
130 x 217 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

De Amstel bij Meerhuizen en het Molentje

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
310 x 525 mm.

The Amstel near Meerhuizen and the Windmill
Arie Jekel,
Watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
310 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019