De buurtschap het Molentje aan de Amstel

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin en enig wit, op lichtbruin papier;
82 x 226 mm.

The hamlet of the Mill on the Amstel river
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown and some white, on light brown paper; 82 x 226 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

We zien hier het buurtschap het Molentje aan de Amstel met als focuspunt een houten standerdmolen. Links zien we een achtkantige watermolen en wat verderop nog een tweede watermolen. Rechts, naast wat lage gebouwen staat een grote herberg. De serene rust van het tafereel verwijst waarschijnlijk naar een windstille zomerdag. Dit wordt nog extra versterkt door de lage zon in versie (2).

Here we see the hamlet of the Mill on the Amstel river with a wooden windmill as its focus point. On the left, we see an octagonal watermill and a little further on a second one. To the right, next to some low buildings, is a large inn. The serene tranquillity of the scene probably refers to a windless summer's day. This is further enhanced by the low sun in version (2).

De buurtschap het Molentje aan de Amstel (1)

Arie Jekel,
Aquarel op Arches papier, 300 grams;
190 x 530 mm.

The hamlet of the Mill on the Amstel river (1)
Arie Jekel
Watercolour on Arches paper, 300-gram;
190 x 530 mm.

De buurtschap het Molentje aan de Amstel (2)

Arie Jekel
Aquarel op Arches papier, 300 grams;
190 x 530 mm.

The hamlet of the Mill on the Amstel river (1)
Arie Jekel
Watercolour on Arches paper, 300-gram;
190 x 530 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019