De Schinkel, gezien naar Amsterdam

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin, op lichtbruin papier;
89 x 182 mm.

The Schinkel, with a view on Amsterdam,
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown ink, on light-brown paper;
89 x 182 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

We kijken met Rembrandt in noordelijke richting over de Schinkel. Bij het open land ligt een roeibootje en dichterbij zeilt een groter scheepje ons tegemoet, op weg naar de Haarlemmermeer. Er staat een zwakke westenwind, het is laat in de middag, lange schaduwen liggen over het bijna vlakke wateroppervlak.

With Rembrandt, we look north over the Schinkel. Near the open land is a rowing boat and sailing towards us is a larger ship, on its way to the Haarlemmermeer. There is a weak westerly wind, it is late in the afternoon, long shadows lie over the almost flat water surface.

De Schinkel, gezien naar Amsterdam (1)

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
250 x 525 mm.

The Schinkel, with a view on Amsterdam (1)
Arie Jekel
Watercolour on Saunders Waterford papier, 300 grams;
250 x 525 mm.

De Schinkel, gezien naar Amsterdam (2)

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams,
250 x 525 mm.

The Schinkel, with a view on Amsterdam (2)
Arie Jekel
Watercolour on Saunders Waterford papier, 300 grams;
250 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019