We kijken hier langs de scheidingspalen tussen rij- en wandelweg over de dijk. Rechts buigt de rivier naar het noorden; links ligt de gracht die het landgoed omringt. Achter het portiershuisje staat het huis Kostverloren zelf, in nogal afgetakelde staat, en rechts zien we de brug over de gracht met het toegangspoortje aan de dijk. De begroeiing is kaal, het is hier duidelijk winter.

Here we look past the poles that separate the dike road from its parallel footpath. To the right, the river bends north; to the left, a canal surrounds the manor’s estate. Behind the doorman's house we find the manor itself, in a rather delapidated state. On the right, we see the bridge over the canal with an entrance gate on the dike. There is little vegetation; winter has clearly set in. 

Kostverloren vanaf het zuiden gezien

Rembrandt van Rijn,
Pen en penseel in bruin;
131 x 218 mm.

The Manor of Kostverloren, seen from the south
Rembrandt van Rijn,
Pen and brush in brown ink on light-brown paper;
131 x 218 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt - Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).

Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes - Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).

Kostverloren vanaf het zuiden gezien

Arie Jekel,
Aquarel op Saunders Waterford papier, 300 grams;
300 x 525 mm.

The Manor of Kostverloren, seen from the south
Arie Jekel,
Watercolour on Saunders Waterford paper, 300-gram;
300 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel - February 2019