Koud Limburg
Cold Limburg
Nederland

Bosch en Heide
Bosch en Heide

Drenthe

Twee Wilgen
Two Willow Trees

Groningen

Lucaspad
Lucas Path

Groningen

Allersmaweg*
Allersmaweg

Groningen

Antumerweg
Antumerweg

Groningen

Herfsttooi
Autumn Colours

Groningen

Herfststudie
Autumn Study

Groningen
Groningen

The Netherlands

De Oversteek
The Crossing

Millingen aan de Rijn

Normandië
Normandie

France

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2020