Koud Limburg
Cold Limburg
Nederland

Bosch en Heide
Bosch en Heide

Drenthe

Twee Wilgen
Two Willow Trees

Groningen

Lucaspad
Lucas Path

Groningen

Allersmaweg
Allersmaweg

Groningen

Antumerweg
Antumerweg

Groningen

Herfsttooi
Autumn Colours

Groningen

Herfststudie
Autumn Study

Groningen
Groningen

The Netherlands

De Oversteek
The Crossing

Millingen aan de Rijn

Normandië
Normandie

France

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2020